مکانیک خودرو در کردکوی به جبران خسارت وارده در حق شاکی و جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: مکانیک خودرو در کردکوی به جبران خسارت وارده در حق شاکی و جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

تقی حسام: با شکایت شاکی خصوصی علیه مکانیک خودرو مبنی بر اینکه در تعمیر خودرو مرتکب تخلف شده و خسارتی همچون آتش سوزی را به دنبال داشته، موضوع در اداره صمت کردکوی بررسی و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: پرونده برای رسیدگی به هیئت بدوی ارجاع و مرجع موصوف پس از رسیدگی‌های قانونی لازم تخلف را محرز ندانسته و قرار موقوفی از تعقیب مکانیک را صادر کرد.

حسام افزود: دادگاه با استناد به ماده ۵۹ قانون نظام صنفی، فرد متخلف را به پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال بابت جبران خسارت وارده در حق شاکی خصوصی و به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

 

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر