با توجه به اینکه در چندماه اخیر توفیقاتی را در حوزه نظارت بر نانواییها کسب کرده ایم اما دوباره شاهد افزایش صفوف نانواییها هستیم.

فرماندار گنبدکاووس در جلسه کارگروه آردو نان گنبدکاووس یکی از مسایل مهم شهرستان را صفوف نانواییها عنوان کرد مهدی دهرویه گفت: با توجه به اینکه در چندماه اخیر توفیقاتی را در حوزه نظارت بر نانواییها کسب کرده ایم اما دوباره شاهد افزایش صفوف نانواییها هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر نانواییها باید به کاهش صفوف مردم بینجامد تصریح کرد : رضایت مردم از توزیع نان در اولویت کارگروه آردو نان شهرستان است.

رئیس شورای آردو نان فرمانداری ویژه گنبدکاووس افزود: در جهت افزایش نظارت بر شبکه توزیع آردو نان مقرر می شود یک نیروی نظارتی در زمان تحویل آرد به نانواییها حضور داشته باشد و بر توزیع آرد از مبدا تا مقصد نظارت کند.

وی با بیان اینکه عرضه نان در فروشگاههای مواد غذایی ممنوع است، به قانون تبدیل خبازیها ازنوع یک به نوع دو اشاره کرد وگفت: قانون اجازه تبدیل ۲۰ درصد از ۲۸۰ نانوایی شامل ۵۶ نانوایی از نوع یک به نوع را به کارگروه آردو نان شهرستان داده است و تلاش می کنیم در اجرای این مصوبه منافع مردم و تولیدکنندگان آرد را در نظر بگیریم.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان گنبدکاووس نیز عدم رعایت ساعت پخت را در رتبه اول تخلف نانواییها اعلام کرد، و با تاکید برلزوم آموزش نانوایان شهرستان توسط اساتید فن خواستار استمرار نظارت بر نانواییها با استفاده از ظرفیت مردمی با نصب بنر اطلاع رسانی و پیامک مردمی در سردرب نانواییها شد.
در این جلسه در خصوص تامین نان دانشگاه آزاد اسلامی و میزان تعزیر و تشویق نانواییها تصمیم گیری شد .