رییس اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهادکشاورزی گنبدکاووس گفت: هزار کیلومتر از جاده‌های بین مزارع این شهرستان مرزی طی چند سال اخیر بویژه در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم مرمت و بهسازی شد.

حمیدرضا سوخته سرایی افزود: حدود یک سوم از این مقدار جاده بین مزارع گنبدکاووس مرمت و بهسازی اصولی و دوسوم دیگر هم تیغ زنی و هموار شده است.

وی وسعت جاده‌های بین مزارع شهرستان گنبدکاووس را حدود سه هزار کیلومتر اعلام کرد و گفت: در سال گذشته ۶۵ کیلومتر از این جاده‌ها با اعتبار پنج میلیارد ریال، مرمت و هموار شد.

سوخته سرایی ادامه داد: امسال هم پنج میلیارد ریال اعتبار برای احداث حدود ۲ کیلومتر جاده بین مزارع در گنبدکاووس مصوب شده است.

رییس اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهادکشاورزی گنبدکاووس همچنین جلوگیری از اتئلاف منابع انرژی و حمل و نقل ادوات کشاورزی، تسریع و سرعت عمل به مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول و جلوگیری از ریرش و اتئلاف محصول از مزرعه تا بازار یا محل انبار آن را از مهمترین اهداف در مرمت و بهسازی جاده‌های بین مزارع ذکر کرد.

وی افزود: گنبدکاووس از شهرستان‌های مهم گلستان در تولید محصولات زراعی و باغی به شمار می‌رود و اختصاص اعتبارات ویژه برای سرعت بخشیدن به مرمت و بهسازی جاده‌های بین مزارع آن ضروری است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا