در حالی که سطح قابل توجهی از باغ‌های استان زیرکشت محصولات سیاه ریشه می‌رود اما این روزها و در فصل برداشت محصولات باغی، هزینه بالای برداشت و عدم صرفه اقتصادی موجب شده تا برخی باغداران گلستانی تیشه به ریشه باغ‌های خود بزنند و به جای میوه چوب درختان خود را حراج کنند.

در حالی که سطح قابل توجهی از باغ‌های استان زیرکشت محصولات سیاه ریشه می‌رود اما این روزها و در فصل برداشت محصولات باغی، هزینه بالای برداشت و عدم صرفه اقتصادی موجب شده تا برخی باغداران گلستانی تیشه به ریشه باغ‌های خود بزنند و به جای میوه چوب درختان خود را حراج کنند.

نبود صنایع تبدیلی متناسب با محصولات باغی استان، جولان واسطه­‌ها در فصل برداشت، ضعف در شبکه توزیع و نبود بازار صادراتی از جمله پای ثابت مشکلات در بخش کشاورزی و باغداری استان است، مشکلاتی که گویا مدتی به حال خود رها شده و هیچ راهکاری برای درمان این درد لاعلاج برای بخش به ظاهر مهم اقتصادی استان در دست اجرا نیست.

  • منبع خبر : فارس