واریز اشتباهی ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک آینده به حساب یکی از همشهریان گنبدی هم رخ داده است.

واریز اشتباهی ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک آینده به حساب یکی از همشهریان گنبدی هم رخ داده است.

یکی از همشهریان گنبدی با ارسال این فیلم به کانال تلگرام خبرهای جالب گنبد از واریز عجیب ۴۰هزار میلیارد تومان به حسابش در بانک آینده خبر داد.

با توجه به اینکه طی روزهای اخیر این مورد برای چند نفر دیگر در چند شهر دیگر هم‌ رخ داده بود، هنوز مسئولا اطلاعیه خاصی در این باره مشاهده نکردیم که احتمالا این موضوع مشکل سیستمی بوده است.

 

  • نویسنده : فریدون قارئی