کشور‌های همسایه شرقی ایران علاوه بر مالاریا، درگیر بیماری‌های دیگری نیز هستند.

حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت: کشور‌های همسایه شرقی ایران علاوه بر مالاریا، درگیر بیماری‌های دیگری نیز هستند.

بیمارانی که از شرق وارد کشور می‌شوند، در تمام کشور پراکنده شده و استان‌های غیر همجوار با مرز‌های شرقی را نیز درگیر بیماری می‌کنند.

با توجه به تهدیداتی که از شرق کشور داریم، درگیر موضوعات مختلفی از جمله بیماری مالاریا هستیم که امیدواریم با برنامه ریزی‌ها در جهت دفع بیماری موفق باشیم.

در طول چهار سال اخیر شاهد انتقال محلی بیماری مالاریا در کشور نبوده ایم و در دو سال گذشته نیز فوت ناشی از مالاریا گزارش نشده است.

با همکاری درون و برون بخشی می‌توان به مهار بیماری‌ها و حفظ دستاورد‌های مبارزه با بیماری‌ها امیدوار بود.

  • نویسنده : کشورهای همسایه شرقی در گیر بیماری های مختلف هستند
  • منبع خبر : اقتصادآنلاین