وضعیت امروز سد گلستان در شرق شهر گنبدکاووس و لوله های آبی که در پهنه خشکیده سد پخش هستند...

وضعیت امروز سد گلستان در شرق شهر گنبدکاووس و لوله های آبی که در پهنه خشکیده سد پخش هستند…

 

وضعیت امروز سد گلستان +عکس

وضعیت امروز سد گلستان +عکس

  • نویسنده : راضیه اونق