مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان از پرداخت باقیمانده مطالبات گندمکاران گلستانی تا پایان هفته جاری خبر داد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان از پرداخت باقیمانده مطالبات گندمکاران گلستانی تا پایان هفته جاری خبر داد.

خوشبختانه امسال در کنار وضعیت خوب نزولات آسمانی و حمایت همه‌جانبه دولت، کشاورزان هم با غیرت پای تأمین سفره مردم ایستادند و این اتفاق خوشایند افزایش ۵۵ درصدی تولید محصول استراتژیک گندم در کشور را به دنبال داشت طوریکه این افزایش عملکرد مسئولان را امیدوار کرد کشورمان طی سالهای آینده از واردات گندم بی نیاز شود.

استان گلستان هم از این اتفاق خوب مستثنی نبود و در سال زراعی جاری ۹۸۰ هزار تن گندم از ۳۷۵ هزار هکتار اراضی زیرکشت استان گلستان برداشت شد و گلستان در تولید این محصول راهبردی پس از خوزستان در جایگاه دوم ایستاد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان نیز گفت: امسال ۷۵۷ هزار تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری شده و تمام سعی ما پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران بوده تا جایی که در حال حاضر کمتر از ۱۰ هزار تن از طلب گندمکاران گلستانی باقی مانده است.

  • منبع خبر : ایسنا