پردیس سینما مهر گنبد که پیش‌تر سینما هجرت نام داشت، در فاز دوم طرح توسعه سینماهای حوزه هنری بازسازی شد تا تنها سینمای فعال این شهر با 527 صندلی در دسترس علاقمندان به هنر سینما قرار گیرد.

عصر روز چهارشنبه ٢٢ تیر ماه پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس در محل سابق سینما هجرت گنبدکاووس، با حضور برخی مسئولان شهرستان و استان و برخی مسئولان سینمایی کشور و هنرمندان و شهروندان هنردوست گنبدکاووس افتتاح گردید.

پردیس سینما مهر گنبد که پیش‌تر سینما هجرت نام داشت، در فاز دوم طرح توسعه سینماهای حوزه هنری بازسازی شد تا تنها سینمای فعال این شهر با ۵۲۷ صندلی در دسترس علاقمندان به هنر سینما قرار گیرد.

این سینما که پیش از این یک سالن داشت، در حال حاضر تبدیل به پردیس سینمایی با ۶ سالن شده است که سالن‌های قابوس، گنبد، آبشار، مهتاب، گلستان و رنگین کمان به ترتیب با ۳۸۶، ۲۷، ۲۶، ۳۹، ۲۵ و ۲۴ و در مجموع ۵۲۷ صندلی آماده میزبانی از مردم شهر گنبد می باشد.

پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس افتتاح گردید+گزارش تصویری پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس افتتاح گردید+گزارش تصویری پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس افتتاح گردید+گزارش تصویری پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس افتتاح گردید+گزارش تصویری پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس افتتاح گردید+گزارش تصویری پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس افتتاح گردید+گزارش تصویری پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس افتتاح گردید+گزارش تصویری پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس افتتاح گردید+گزارش تصویری پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس افتتاح گردید+گزارش تصویری پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس افتتاح گردید+گزارش تصویری پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس افتتاح گردید+گزارش تصویری پردیس سینمایی مهر گنبدکاووس افتتاح گردید+گزارش تصویری

  • نویسنده : فریدون قارئی