در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ ، دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرزی داشلی برون در راستای پویش هر ایرانی یک درخت؛ با همراهی اهالی نهال در معابر و محیط روستا غرس کردند.

به گزارش ترکمن سسی – در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ ، دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرزی داشلی برون در راستای پویش هر ایرانی یک درخت؛ با همراهی اهالی نهال در معابر و محیط روستا غرس کردند.

به گزارش خبرنگار ترکمن سسی، نوراله بابائی نژاد بخشدار داشلی برون در حاشیه این پویش گفت: با همراهی اهالی روستاها نزدیک به ۴۰۰۰ اصله نهال غیرمثمر توت ،سنجد تلخ و اقاقیا در دو طرف معابر و سطح روستاها غرس شد.

گفتنی است اجرای چنین پویش هایی در جهت ترویج و توسعه فرهنگ درختکاری بویژه در روستاهای نوار مرزی شمال گلستان که از کمبود درخت و فضای سبز رنج می برد بسیار حائز اهمیت است.

پویش ایران سرسبز هر ایرانی یک درخت در روستاهای بخش داشلی برون پویش ایران سرسبز هر ایرانی یک درخت در روستاهای بخش داشلی برون پویش ایران سرسبز هر ایرانی یک درخت در روستاهای بخش داشلی برون پویش ایران سرسبز هر ایرانی یک درخت در روستاهای بخش داشلی برون

  • منبع خبر : ترکمن سسی