با توجه به اینکه خوشبختانه امسال بارش های خوبی در فصل پاییز و زمستان خواهیم داشت

با توجه به اینکه خوشبختانه امسال بارش های خوبی در فصل پاییز و زمستان خواهیم داشت و بعد از خشکسالی های مکرر انشاءالله روزهای خوبی را کشاورزان منطقه خواهند داشت، ولی متاسفانه بعضی از کشاورزان بصورت غیر اصولی از طریق گذاشتن لوله و یا شکافتن کانال اقدام به آبیاری زمین خود می نمایند که باعث هدر رفت آب و در مواقعی به‌علت عدم کنترل آبیاری ثقلی باعث ضرر و زیان و خسارت به زمین های همسایه ها شده و یا به‌علت نزدیکی کانال‌های رود اترک به کشور ترکمنستان باعث سرازیر شدن آب به خاک آنها می‌شود.

لذا از کلیه کشاورزان خواهشمندیم جهت آبیاری زمین خود از پمپ یا به روش های اصولی اقدام نمایند.

  • نویسنده : فریدون قارئی