جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس برگزار شد

جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا با حضور نماینده مردم گنبدکاووس ، مسئولان استانی و شهرستانی در روستای آق قایه گنبدکاووس برگزار شد

در حاشیه این مراسم مهدی دهرویه فرماندار ویژه گنبدکاووس هدف از برگزاری این جشنوار را دورهمی مردم با محوریت اشتغال ، هنر و توانمندی روستاها در ایام نوروز بیان کرد و افزود: این جشنواره در ۲۰ غرفه در روستای آق قایه بخش مرکزی برگزارشده و همچنین روز گذشته جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در منطقه کرند بخش داشلی برون افتتاح شد.

 

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

گزارش تصویری از آماده سازی مکان جشنواره فرهنگ و توسعه اقتصادی روستا در گنبدکاووس

 

 

  • نویسنده : راضیه اونق