طرح جهش تولید در دیمزارها از ۲۰ هزار هکتار در سال اول اجرای طرح به ۷۰ هزار هکتار افزایش یافت. دکتر محمد برزعلی رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با اعلام این مطلب گفت: بر اساس شاخص ها و ارزیابی های انجام گرفته توسط وزارت متبوع، استان گلستان در بین ۱۵ استان تحت پوشش طرح جهش […]

طرح جهش تولید در دیمزارها از ۲۰ هزار هکتار در سال اول اجرای طرح به ۷۰ هزار هکتار افزایش یافت.

دکتر محمد برزعلی رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با اعلام این مطلب گفت: بر اساس شاخص ها و ارزیابی های انجام گرفته توسط وزارت متبوع، استان گلستان در بین ۱۵ استان تحت پوشش طرح جهش تولید در دیمزارها توانست بعد از استان های کرمانشاه و خوزستان رتبه سوم را براساس درصد تحقق کل برنامه ها در سال ۱۴۰۱_۱۴۰۰ به خود اختصاص دهد.

وی افزود: باتوجه به حمایتها و مزایای این طرح، سال زراعی پیش رو استقبال بهره برداران دیمکار در استان افزایش یافته و بهره برداران زیادی از مزایای این طرح استفاده خواهند کرد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: با حمایتهای ستاد اجرایی در امر کود بذرمال بمنظور بذرمال کردن بذور گواهی شده، کودهای ریزمغذی، بیمه محصول، تسهیلات ادوات دنباله بند، آموزش و توانمندسازی بهره برداران شاهد افزایش چشمگیری در عملکرد اراضی تحت پوشش دیم استان در محصولات مختلف درسال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ خواهیم بود.

  • منبع خبر : صداوسیما