براساس قانون حفاظت از جنگل‌ها برداشت هر گونه محصولات جنگلی مانند چلم ،خزه و خاک برگ از عرصه‌های منابع طبیعی شامل جنگل و مرتع غیرقانونی و مستوجب مجازات است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اعلام تشکیل چند فقره پرونده با موضوع برداشت محصولات جنگلی غیرچوبی مانند خاک اظهار داشت: جنگل‌های این استان چالشی با عنوان برداشت گستره “خاک برگ” ندارد.

عبدالرحیم لطفی: براساس قانون حفاظت از جنگل‌ها برداشت هر گونه محصولات جنگلی مانند چلم ،خزه و خاک برگ از عرصه‌های منابع طبیعی شامل جنگل و مرتع غیرقانونی و مستوجب مجازات است.

وی افزود: به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه عملیاتی که منجر به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد جرم تلقی شده و مجرم به حکم قانون به یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و بدیهی است برداشت خاک جنگل و حمل آن به خارج از عرصه های جنگلی نیز به دلیل تاثیر منفی بر چرخه حیات بوم سازگان جنگل مشمول این قانون می‌شود.

  • منبع خبر : ایرنا