ناوسروان مهرشاد موسوی‌فر اهل گنبدکاووس و یکی از گلستانی‌های حاضر در ماموریت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش در سفر به دور دنیا بود که روز گذشته بعد از پایان سفر هشت ماه جهانگردی به گنبد رسید.

ناوسروان مهرشاد موسوی‌فر اهل گنبدکاووس و یکی از گلستانی‌های حاضر در ماموریت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش در سفر به دور دنیا بود که روز گذشته بعد از پایان سفر هشت ماه جهانگردی به گنبد رسید.

به گزارش پایگاه اخبار گنبد، ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش در سفر به دور دنیا که توسط آن چرخش یک دور کامل به دور کره زمین انجام شد، این اتفاق برای اولین بار در طول تاریخ ایران رخ داد بود که یک گنبدی هم در آن حضور داشت.

 

یک گنبدی در سفر دور دنیا با ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش

 

یک گنبدی در سفر دور دنیا با ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش

  • نویسنده : فریدون قارئی