دو اسم فاطمه و محمد در صدر نام‌های انتخابی پرطرفدار قرار دارد.

مدیرکل ثبت احوال گلستان خبر داد: دو اسم فاطمه و محمد در صدر نام‌های انتخابی پرطرفدار قرار دارد.

بر اساس آمار هشت ماهه امسال پنج نام برتر و مورد استقبال پسر در استان گلستان به ترتیب محمد، علی، امیرعلی، آیهان و امیرحسین بوده و از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۱ نام محمد همیشه در صدر نام‌های انتخابی قرار داشته است.

در هشت ماهه نخست امسال گلستانی‌ها به ترتیب نسبت به نامگذاری نام‌های فاطمه، زهرا،‌ مرسانا، حلما و سلین اقبال داشتند و نام فاطمه در صدر نام‌های انتخابی پرطرفدار قرار دارد.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا