مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: امسال ۱۰ نوع کود در سبد کودی یارانه‌ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دارد.

سید صمد ضیائی گفت: در سال جاری ۱۰ نوع کود در سبد کودی یارانه‌ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دارد و همچنین با ۷۷ شرکت تولیدکننده برای تولید و تامین یک هزار و ۱۶۹ قلم کودی ۹۸ تفاهم‌نامه منعقد شده است.

او ادامه داد:لیست مربوط به شرکت‌های تولید کننده در وب سایت https://www.assc.ir/fa/page/fertilizers_list.html قابل دسترس است و همچنین در سامانه حمل و نقل و توزیع نهاده‌های کشاورزی به روز رسانی شده است.

ضیائی افزود: یکی از اهداف مهم سیاست وزارت جهادکشاورزی از دوره پیشین تاکنون حرکت به سمت تولید کود‌های بیولوژیک و ترغیب شرکت‌های تولیدکننده برای ایجاد کود‌های بیولوژیک است.

ضیائی با اشاره به فعالیت بزرگترین شبکه توزیع نهاده‌های کشاورزی در این استان از جمله انواع کودها، افزود: ۱۳۰ کارگزار فعال با توجه به پراکنش جغرافیایی استان حتی در دورترین نقاط استان مشغول توزیع نهاده‌های کشاورزی هستند.

او با اشاره به برنامه ریزی تامین بیش از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تن انواع کود شیمیایی گفت: امسال شرکت خدمات حمایتی استان سه نوع کود شامل انواع کود‌های ازته، فسفاته و پتاسه را تولید و به نرخ یارانه‌ای و دولتی بین کارگزاران برای مصرف کشاورزان توزیع می‌کند.

او با بیان اینکه کود‌های تولید داخل امتحان کیفیت و مرغوبیت خود را پس داده اند و یکی از رسالت‌های اصلی این شرکت تامین نهاده‌های کشاورزی برای کشاورزان و ایجاد تعادل در سبد‌های کودی مصرفی آن‌ها با منشا شیمیایی و بیولوژیک است که باعث افزایش راندمان محصول و تولید انواع کود با رعایت ملاحظات زیست محیطی می‌شود.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان