تاکنون حدود ۱۰ هزار شهروند استان معادل ۸۵ صدم درصد کل جمعیت استان، دُز چهارم را تزریق کردند.

استاندار گلستان با تاکید بر تزریق واکسن کرونا به ویژه در دُزهای سوم و چهارم (یادآور) گفت: تاکنون حدود ۱۰ هزار شهروند استان معادل ۸۵ صدم درصد کل جمعیت استان، دُز چهارم را تزریق کردند.

علی‌محمد زنگانه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اظهارداشت: ۹۵ درصد واجدین شرایط تزریق واسکن کرونا در گلستان، یک دُز واکسن، ۸۵ درصد ۲ دُز و ۴۰ درصد هم برای نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کردند.

  • منبع خبر : ایرنا