سال گذشته ۷۵ هزار فقره اظهارنامه مالیاتی در گلستان وصول شدکه ۴۵ هزار نفر از این افراد از رویه تبصره ۱۰۰ و روش توافقی مالیات خود را پرداخت کرده اند.

مدیرکل امور مالیاتی گلستانی با اشاره به عدم تمدید موعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی گفت: تاکنون فقط ۱۵ درصد یعنی ۱۲ هزار نفر مشمولان گلستانی اظهارنامه مالیاتی را تسلیم کردند.

قربان حاجی مشهدی: انتظار است که سایر اهالی استان هم در مهلت مقرر ( ۳۱ خرداد) اظهار نامه های خود را ارائه دهندزیرا در روزهای پایانی مهلت ارائه اظهارنامه ها به سبب ترافیک سامانه های الکترونیکی ، بارگذاری اظهارنامه ها سخت می شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۷۵ هزار فقره اظهارنامه مالیاتی در گلستان وصول شدکه ۴۵ هزار نفر از این افراد از رویه تبصره ۱۰۰ و روش توافقی مالیات خود را پرداخت کرده اند.

حاجی مشهدی افزود: درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای گلستان در سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد ریال بود که با همکاری مطلوب آحاد مردم توانستیم با پیشی گرفتن از رقم تکلیفی حدود ۱۴ هزار مالیات وصول کنیم.

مالیاتی کل امور مالیاتی گلستان پیش بینی کرد که در سال جاری درآمد مالیاتی استان از مرز ۲۰ هزار میلیارد ریال عبور کند.

  • منبع خبر : ایرنا