مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان از وجود ۱۹۰ واحد صنعتی راکد در این استان خبر داد و گفت: اشتغال از دست رفته در استان سه هزار و ۵۶۸ نفر است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان از وجود ۱۹۰ واحد صنعتی راکد در این استان خبر داد و گفت: اشتغال از دست رفته در استان سه هزار و ۵۶۸ نفر است.

رضا شهمرادی: به منظور استفاده بهینه از زمین های شهرک های صنعتی، با برگزاری جلسات کمیته داوری زمین های واگذار شده که در عمل در آن سرمایه گذاری انجام نشده خلع ید شد و به افرادی واگذار می شود که به صورت واقعی به دنبال سرمایه‌گذاری هستند، در این راستا ۲۰ هکتار زمین بلااستفاده در نواحی و شهرک های صنعتی خلع ید شد و به سرمایه‌گذاران جدید واگذار شده است.

  • منبع خبر : ایسنا