فردی ۲۳ هکتار از اراضی ملی در شهرستان مراوه تپه را به مدت چند سال تصرف کرده بود و علیرغم پیگیری‌های منابع طبیعی، حاضر به پس دادن آن نبود.

رئیس حوزه قضایی مراوه تپه؛ سیدمهدی هاشمی: فردی ۲۳ هکتار از اراضی ملی در شهرستان مراوه تپه را به مدت چند سال تصرف کرده بود و علیرغم پیگیری‌های منابع طبیعی، حاضر به پس دادن آن نبود.

او افزود: با پیگیری قضایی این اراضی در منطقه آق تقه مراوه تپه، خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده شد.

به گفته هاشمی، سال گذشته هم بیش از ۲۰۰ هکتار از زمین‌های جنگلی و مرتعی این شهرستان از متجاوزان پس گرفته شد و به بیت المال بازگشت.

 

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان