ر اساس آخرین نشست پیگیری تامین اراضی طرح نهضت ملی مسکن گنبدکاووس مقرر شد جهادکشاورزی نسبت به تحویل و رهاسازی عرصه ۲ هکتاری که سند آن به نام سازمان ملی زمین و مسکن است اقدام کرده و عرصه مذکور را برای انجام امور مربوطه تحویل راه و شهرسازی دهد.

رییس اداره راه و شهرسازی گنبدکاووس از واگذاری سند بیش از ۲۶ هزار متر مربع زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به نام این اداره خبر داد و گفت: بقیه زمین مورد نیاز اجرا این طرح در حال تامین است.

قاسم شادکام: بر اساس آخرین نشست پیگیری تامین اراضی طرح نهضت ملی مسکن گنبدکاووس مقرر شد جهادکشاورزی نسبت به تحویل و رهاسازی عرصه ۲ هکتاری که سند آن به نام سازمان ملی زمین و مسکن است اقدام کرده و عرصه مذکور را برای انجام امور مربوطه تحویل راه و شهرسازی دهد.

وی افزود: همچنین در خصوص عرصه ۳۰۳ هکتاری وزارت دفاع که تحت تصرف دانشگاه گنبدکاووس، میدان سوارکاری و مرکز تحقیقات جهادکشاورزی است مقرر شد اراضی آزاد با قابلیت استفاده برای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و احصا شود تا وزارت دفاع نسبت به نقل و انتقال آن به راه و شهرسازی اقدام کند.

رییس اداره راه و شهرسازی گنبدکاووس گفت: اداره کل اموال و املاک گلستان هم باید نسبت به نقل انتقال اراضی مورد توافق با استانداری به نام سازمان ملی زمین و مسکن اقدام کند.

شادکام ادامه داد: در خصوص عرصه چهار هکتاری کمیته امداد امام خمینی (ره) گنبدکاووس هم موضوع با حضور اعضای کمیته اقتصادی کمیته امداد مرکز در استان مطرح و تصمیم گیری می‌شود.

  • منبع خبر : ایرنا