رئیس منابع طبیعی گلستان: ساعت ۱۲ روز دوشنبه طی تماسی آتش سوزی جنگل ناهارخوران در محدوده قلعه حسن گرگان به اداره منابع طبیعی گرگان گزارش داده شد.

رئیس منابع طبیعی گلستان: ساعت ۱۲ روز دوشنبه طی تماسی آتش سوزی جنگل ناهارخوران در محدوده قلعه حسن گرگان به اداره منابع طبیعی گرگان گزارش داده شد.

سه دستگاه خودروی آتش نشانی به همراه ۲۰ نفر از نیروهای منابع طبیعی به محل اعزام شدند و هم اکنون در حال اطفا حریق هستیم و تنها یک نقطه باقی مانده که تا یک ساعت دیگر اطفای حریق به صورت کامل انجام خواهد شد.

 

پانوشت: آتش سوزی مهار شد.

  • منبع خبر : مهر