رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی گلستان گفت: در ۶ ماه ابتدایی سال به تعداد شتاب نگار های زلزله گلستان افزوده شد و تعداد آن ها به ۳۶ دستگاه رسید.

اسماعیل گرزین بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ۶ ماه ابتدایی سال به تعداد شتاب نگار های زلزله استان افزوده شد و هم اکنون ۳۶ شتاب نگار زلزله در شهرهای مختلف گلستان نصب شده است.

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی گلستان افزود: پیش از این ۲۶ شتاب نگار در استان وجود داشت که این تعداد در ماه های اخیر به ۳۶ عدد رسیده است.

طبق گفته وی در تمامی شهرهای استان که قابلیت نصب شتاب نگار وجود داشت، این دستگاه نصب شده و وضعیت لرزه خیزی استان کنترل می شود.

گرزین توضیح داد: در قانون مدیریت بحران کشور وظایفی برای وزارت راه و شهرسازی تعریف شده که تهیه نقشه های ریزپهنه بندی خطر زلزله، مطالعات تعیین حریم گسل های استان و مطالعات فرونشست از آن جمله است.

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: با توجه به اینکه گلستان یک استان لرزه خیز بوده و با خطر نسبتاً بالایی در این حوزه روبرو است، تهیه نقشه های ریز پهنه بندی خطر زلزله از مطالبات اصلی ما بوده که این امر باید از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شود.

وی عنوان کرد: تهیه نقشه حریم گسل های استان از دیگر مطالبات ما از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بوده که با پیگیری های انجام شده، انجام مطالعات گسل های شهر گرگان در دستور کار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت متبوع قرار گرفته است.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر