۶۰ درصد از مجموع هزار و ۳۷۷ فرزند زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد استان در مناطق شهری و ۴۰ درصد در روستاها زندگی می‌کنند که از این تعداد ۷۴۱ نفر دختر هستند.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی گلستان گفت: ۶۰ درصد از مجموع هزار و ۳۷۷ فرزند زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد استان در مناطق شهری و ۴۰ درصد در روستاها زندگی می‌کنند که از این تعداد ۷۴۱ نفر دختر هستند.

عارف کیانی: فرزندان زنان سرپرست خانوار گلستان از حمایت های مستمر دولتی مانند پرداخت شهریه دانشجویی و کمک هزینه تحصیل و درمان، پرداخت وام اشتغال، توزیع نوشت افزار و تبلت و معافیت سربازی برخوردار هستند.

  • منبع خبر : ایرنا