پانوشت پایگاه اخبار گنبد: مسئول‌ محترم سرپرست شرکت خدمات حمایتی گلستان، احتراما طی سالهای اخیر کشاورزان زیادی نسبت به نحوه توزیع کود حمایتی و دولتی گلایه و اعتراض دارند، آیا امسال‌ مشکلات سال های قبل رفع می شود؟ یا همان رویه سالهای قبل تکرار می‌گردد؟

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان: تاکنون ۴۳ درصد از سهمیه کود شامل گلستان بیش از ۶۰ هزار و ۶۰۰ تن ازته، ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن فسفاته و هشت هزار و ۹۰۰ تن پتاسه تامین شده و بقیه آن نیز به مرور تامین خواهد شد.

با توجه به محدودیت‌های اقلیمی و منابع آب و خاک و همچنین تنش‌های ناشی از شوری و خشکی، افزایش سطح زیر کشت مقدور نیست لذا باید توان تولید در سطح افزایش یابد که لزوم تحقق این مهم نیازمند استفاده از کودهای کشاورزی مناسب است.

 

پانوشت پایگاه اخبار گنبد: مسئول‌ محترم سرپرست شرکت خدمات حمایتی گلستان، احتراما طی سالهای اخیر کشاورزان زیادی نسبت به نحوه توزیع کود حمایتی و دولتی گلایه و اعتراض دارند، آیا امسال‌ مشکلات سال های قبل رفع می شود؟ یا همان رویه سالهای قبل تکرار می‌گردد؟

  • منبع خبر : ایرنا