ثبت‌نام آزمون استخدامی معلمان مدارس استثنایی - پایگاه اخبار گنبد
زمان ثبت‌نام آزمون استخدامی معلمان مدارس استثنایی فرا رسید hrtc.ir ۱۷ شهریور ۱۴۰۲
آزمون استخدام معلمان مدارس استثنایی

زمان ثبت‌نام آزمون استخدامی معلمان مدارس استثنایی فرا رسید hrtc.ir

آزمون استخدام معلمان مدارس استثنایی ، بیستم مهر برگزار می‌شود.