خبر کودک ربایی - پایگاه اخبار گنبد
تکذیب شایعه کودک ربایی سریالی در گلستان ۰۶ تیر ۱۴۰۰
ماجرای شایعه کودک ربایی در گنبد

تکذیب شایعه کودک ربایی سریالی در گلستان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان گفت: هیچ مورد کودک ربایی سریالی در استان گلستان رخ نداده است و مطالب منتشره طی روزهای اخیر در فضای مجازی کذب است.