سردار آزمون اینستاگرام - پایگاه اخبار گنبد
اولین مسافر تیم ملی در جام جهانی: سردار آزمون ! ۲۴ مهر ۱۴۰۱
آخرین وضعیت سردار آزمون

اولین مسافر تیم ملی در جام جهانی: سردار آزمون !

سردار آزمون با حضور در کمپ پزشکی قطر آماده حضور در جام جهانی خواهد شد.