طرح جمع آوری معتادان متجاهر - پایگاه اخبار گنبد
جمع آوری ۴۶ معتاد متجاهر در گنبدكاووس ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
جانشين فرمانده انتظامي گنبدكاووس

جمع آوری ۴۶ معتاد متجاهر در گنبدكاووس

در راستاي اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر و به منظور ايجاد خوشایند سازی فضاهای عمومی، طرح پاكسازي مناطق آلوده در اين شهرستان به مرحله اجرا در آمد.