فرهاد قائمیان همسر - پایگاه اخبار گنبد
بازی فرهاد قائمی از سالن های درجه یک دنیا تا زمین های خاکی گنبد + فیلم ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمین های خاکی و بازگشت به اصالت

بازی فرهاد قائمی از سالن های درجه یک دنیا تا زمین های خاکی گنبد + فیلم

گوشه ای از بازی فرهاد قائمی از مفاخر والیبال گنبد و ایران از سالن‌های درجه یک‌ دنیا تا زمین‌های خاکی گنبد و اطراف