آزمون دوره خبرنگاری حرفه ای ویژه شرق گلستان در گنبدکاووس برگزار شد

آزمون دوره خبرنگاری حرفه ای ویژه گلستان در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس برگزار شد.

این آزمون با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس، خانه مطبوعات و رسانه های گلستان و نمایندگی خانه مطبوعات در شرق گلستان برگزار شد.

 

آزمون دوره خبرنگاری حرفه ای ویژه شرق گلستان در گنبدکاووس برگزار شد +گزارش تصویری

آزمون دوره خبرنگاری حرفه ای ویژه شرق گلستان در گنبدکاووس برگزار شد +گزارش تصویری

آزمون دوره خبرنگاری حرفه ای ویژه شرق گلستان در گنبدکاووس برگزار شد +گزارش تصویری

آزمون دوره خبرنگاری حرفه ای ویژه شرق گلستان در گنبدکاووس برگزار شد +گزارش تصویری

آزمون دوره خبرنگاری حرفه ای ویژه شرق گلستان در گنبدکاووس برگزار شد +گزارش تصویری

آزمون دوره خبرنگاری حرفه ای ویژه شرق گلستان در گنبدکاووس برگزار شد +گزارش تصویری

آزمون دوره خبرنگاری حرفه ای ویژه شرق گلستان در گنبدکاووس برگزار شد +گزارش تصویری

  • نویسنده : فریدون قارئی