تصاویری از ورود کاروان حاج عبدالوهاب ایمرعلی نخستین کاروان حجاج گلستانی‌ از سرزمین وحی

زائران گلستانی در قالب ۲۰ کاروان در ایام ذی الحجه از فرودگاه بین المللی شهدای گرگان به بیت الله الحرام مشرف شدند که از این تعداد ۱۴ کاروان اهل سنت و ۶ کاروان مربوط به اهل تشیع بود.

آغوش مهربانانه مادر با فرزند پس از زیارت خانه خدا/ تصویری که وصفش در کلام نمی گنجد

آغوش مهربانانه مادر با فرزند پس از زیارت خانه خدا/ تصویری که وصفش در کلام نمی گنجد

آغوش مهربانانه مادر با فرزند پس از زیارت خانه خدا/ تصویری که وصفش در کلام نمی گنجد

 

  • نویسنده : فریدون قارئی