بعضا شنیده می‌شود که مسیرهای دیگری برای اتصال ریلی گمرک اینچه‌برون به کریدور شمال و جنوب پیشنهاد می‌شود که اصلا به صلاح استان و این منطقه نیست.

امام جمعه گنبدکاووس: بعضا شنیده می‌شود که مسیرهای دیگری برای اتصال ریلی گمرک اینچه‌برون به کریدور شمال و جنوب پیشنهاد می‌شود که اصلا به صلاح استان و این منطقه نیست.

اتصال خط ریلی اینچه برون به کریدور شمال به جنوب از مسیر گنبدکاووس – آزادشهر – شاهرود، رشد و توسعه این شهرستان و دیگر شهرستان‌های منطقه شرق گلستان را تا ۲۰۰ سال آینده تضمین می‌کند.

  • منبع خبر : ایرنا