بررسی این آمارها نگران کننده است، زیرا در سال ۹۲ میانگین طلاق ۱.۸ درصد بود که به ۲.۱ درصد در پایان سال ۹۹ رسید و در حوزه ازدواج از ۱۱.۲ درصد سال ۹۲ در سال ۹۹ به ۷.۸ درصد رسیده است.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان گلستان گفت: وضعیت این استان شمالی در حوزه میانگین ثبت ازدواج و طلاق از متوسط کشوری بالاتر است.

حامد ملاحسنی: میانگین کشوری ازدواج ۶.۸ درصد و در گلستان ۷.۸ درصد است.

وی بیان کرد: در حوزه طلاق میانگین کشوری ۲.۴ درصد ثبت شده که این آمار در این استان ۲.۱ ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته این آمار براساس بررسی‌های و داده‌های سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به دست آمده و هنوز آمارهای مربوط به سال گذشته و سه ماهه نخست سال جاری استخراج نشده است.
معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان گلستان گفت: بررسی این آمارها نگران کننده است، زیرا در سال ۹۲ میانگین طلاق ۱.۸ درصد بود که به ۲.۱ درصد در پایان سال ۹۹ رسید و در حوزه ازدواج از ۱۱.۲ درصد سال ۹۲ در سال ۹۹ به ۷.۸ درصد رسیده است.

ملاحسنی افزود: در سرعت کاهش ازدواج و افزایش طلاق، گلستان با رتبه ۱۳ کشوری در رنگ‌بندی و شرایط قرمز قرار دارد.

وی ادامه داد: مهمترین عامل طلاق در بررسی‌ها مشکلات مالی بین زوجین در استان به دست آمده است.

  • منبع خبر : ایرنا