معاون فنی مرکز بهداشت گلستان گفت: فقط ۴.۳ دهم درصد جمعیت بالای ۱۸ سال استان دز چهارم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

سیدمهدی صداقت گفت: از زمان آغاز واکسیناسیون کرونا در گلستان تاکنون یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵۵ نفر واکسن نوبت اول رادریافت کرده اند که این آمار معادل ۹۶.۳ درصد از واجدین شرایط دریافت واکسن است.

او افزود: از این آمار ۸۵.۲ درصد یعنی یک میلیون و ۲۸۱ هزار و ۹۸۰ نفر دز دوم واکسن را دریافت کرده اند.

صداقت گفت: آمار تزریق دز سوم برای افراد بالای ۱۸ سال در استان ۵۵۶ هزار و ۳۴۱ نفر معادل ۴۲.۲ درصد از جامعه هدف بوده است.

او با اشاره به استقبال ضعیف از تزریق دز چهارم واکسن کرونا گفت: تنها ۵۶ هزار و ۸۳۷ نفر معادل ۴.۳ دهم درصد از جامعه هدف دز چهارم را تزریق کرده اند.

صداقت با اشاره به استقبال پایین تزریق دز چهارم واکسن کرونا افزود:یکی از دلایل این موضوع، فروکش کردن این بیماری و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از آن است.

او با اشاره به مهیا بودن واکسن کرونا در مراکز جامع خدمات سلامت، به مردم توصیه کرد:کسانی که دز سوم و چهارم واکسن را دریافت نکرده اند به این مراکز مراجعه کنند.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان