شروع عملیات آسفالت جاده سلامت شمال شهر گنبدکاووس با تکمیل این پروژه انتهای خیابان شهید یعقوبی محله سید آباد و سپس محله بدلجه تا پل آخوند آباد قابل استفاده خواهد بود.

شروع عملیات آسفالت جاده سلامت شمال شهر گنبدکاووس

با تکمیل این پروژه انتهای خیابان شهید یعقوبی محله سید آباد و سپس محله بدلجه تا پل آخوند آباد قابل استفاده خواهد بود.

اقدامی خوب: شروع عملیات آسفالت جاده سلامت شمال شهر گنبدکاووس اقدامی خوب: شروع عملیات آسفالت جاده سلامت شمال شهر گنبدکاووس

  • نویسنده : راضیه اونق