در این طرح خانواده ها باید به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و از طریق ارتباط تصویری با مددجو دیدار می کنند.

هادی هاشمیان: امکان ملاقات تصویری زندانیان و خانواده های آنها در گلستان فراهم شد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: از این پس زندانیان می توانند با خانواده های خود تصویری دیدار کنند و جویای احوال آنان باشند.
وی افزود: ملاقات الکترونیکی در بستر امن سامانه های قوه قضائیه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.

هاشمیان عنوان کرد: در این طرح خانواده ها باید به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و از طریق ارتباط تصویری با مددجو دیدار می کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۳۴ دفتر خدمات قضایی الکترونیک در استان فعال است که تاکنون دفاتر گرگان و کلاله بستر برای ملاقات تصویری مددجویان و خانواده هایشان را فراهم کرده اند و تا پایان تیر هم بقیه دفاتر این امکان را فراهم می کنند.

هاشمیان گفت: خانواده های مددجویان برای ملاقات تصویری با زندانی، باید درخواست خود را در سایت ثبت کنند.

  • منبع خبر : مهر