با کسانی که اقدام به زنده گیری ، شکار ، خرید و فروش ، حمل و نگهداری و قاچاق پرندگان شکاری نمایند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان، همزمان با آغاز فصل بازگشت پرندگان شکاری به آسمان ِ استان، روسای حوزه های قضایی بندرترکمن ، گمیشان و داشلی برون را مکلف کرد به صورت ویژه بر پرونده های مرتبط با صید این پرندگان نظارت کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با کسانی که اقدام به زنده گیری ، شکار ، خرید و فروش ، حمل و نگهداری و قاچاق پرندگان شکاری نمایند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

حیدر آسیابی افزود: توقیف وسایل و ابزار مربوط به شکار این پرندگان هم از دیگر مواردی است که با جدیت در این شهرستان ها باید دنبال شود.

سالهای اخیر صید پرندگان شکاری مانند شاهین ، بحری ، بالابان و دلیجه با هدف فروش به کشورهای حاشیه خلیج فارس، محیط زیست جانوری استان گلستان را در معرض خطر جدی قرار داده است.

  • منبع خبر : صداوسیما