فرهانی معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی گلستان گفت: از ۴۹۰ هکتار باغ‌های بارده استان ۹ هزار و ۸۰۰ تن نارنگی برداشت شد.

فرهانی معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی گلستان گفت: از ۴۹۰ هکتار باغ‌های بارده استان ۹ هزار و ۸۰۰ تن نارنگی برداشت شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه امسال میانگین عملکرد هر هکتار ۲۰ تن بود افزود: برداشت این محصول از اواخر شهریور آغاز شد و تا اوایل آذر به پایان رسید.
معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی گلستان گفت: عمده باغ‌های نارنگی در شهرستان‌های کردکوی، گرگان و بندرگز وجود دارد.
بخشی از این محصول در استان مصرف و مابقی به استان‌های دیگر فرستاده می‌شود.
سطح باغ‌های محصول نارنگی استان ۷۰۰ هکتاراست که۴۹۰ هکتار آن بارده است.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران‌جوان