بازتاب در رسانه ها و فضای مجازی شهرستان باعث پیگیری نماینده مجلس شد.

پایگاه اخبار گنبد : شادمهر نماینده گنبد در مجلس از بهسازی و تعریض چهارراه آق‌قایه به سه‌راه ارمی‌آباد بطول ۲/۵ کیلومتر خبر داد.

رئیس و اعضای کمیسیون عمران و معاون وزیر راه و شهرسازی هم که مهمان گنبدکاووس بودند از وضعیت چهارراه آق قایه بازدید کردند.

در این بازدید مصوب گردید که چهارراه آق‌قایه به سه‌راه ارمی‌آباد بطول ۲/۵ کیلومتر مورد بهسازی و تعریض قرار خواهد گرفت.

در این بازدید معاون عمرانی استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز حضور داشتند.