معاون مدیرکل و سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان گنبد کاووس گفت: در ماه های اخیر 56 هکتار از اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن در گنبد کاووس تامین شده که بخش اعظم نیاز ما را در این حوزه تامین می کند.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی گلستان، مهندس قاسم شادکام اظهار کرد: تا کنون در شهرستان گنبد کاووس ۱۲ هزار و ۲۳۴ متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.
معاون مدیرکل و سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان گنبد کاووس با بیان اینکه بیش از ۸ هزار نفر از ثبت نام کنندگان واجد شرایط استفاده از طرح هستند، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، تعهد شهرستان گنبد برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن سالانه ۲ هزار و ۳۵۴ واحد است.
وی افزود: این تعداد با احتساب واحدهای دولتی و خودمالکی برای این شهرستان در نظر گرفته شده است.
مهندس شادکام همچنین تصریح کرد: برای بیش از یک هزار واحد مسکونی در گنبد از تسهیلات خودمالکی استفاده شده که با توجه به کمبود زمین در استان ما، این موضوع موجب پیشروی احداث مسکن در گلستان خواهد داشت.
معاون مدیرکل و سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان گنبد کاووس ادامه داد: در یک ماه اخیر سند ۵۶ هکتار زمین از مرکز تحقیقات کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است.
وی با بیان اینکه با واگذاری این زمین بخش زیادی از اراضی موردنیاز ما برای دوسال آینده تامین شده، گفت: طی چهارسال در گنبد کاووس به ۱۵۰ هکتار زمین نیاز داریم که تحقق این امر نیاز به همکاری سایر دستگاه های اجرایی دارد.
مهندس شادکام افزود: با توجه به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، ادارات دولتی موظف به واگذاری اراضی مازاد خود به طرح نهضت ملی مسکن هستند اما این همکاری انجام نمی شود.
معاون مدیرکل و سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان گنبد کاووس در ادامه اظهار کرد: بر این اساس پس از شناسایی زمین های مورد نیاز توسط اداره کل و ادارات شهرستانی راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند این اراضی را به نام سازمان ملی زمین و مسکن منتقل می کند.
وی با بیان اینکه روند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در گنبد کاووس رو به رشد است، گفت: در حال حاضر یک پروژه فعال ۹۶ واحدی در شهرستان وجود دارد که ۳۲ واحد آن تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
مهندس شادکام اضافه کرد: این واحدها هم اکنون در مرحله آجرچینی و تاسیسات مکانیکی قرار دارند.
معاون مدیرکل و سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان گنبد کاووس همچنین گفت: بیش از ۸۰ درصد متقاضیان این ۹۶ واحد سهم آورده خود را به طور کامل واریز کردند و به نظر می رسد این پروژه اولین واحدهای قابل واگذاری استان در قالب طرح نهضت ملی مسکن باشد.
وی در انتهای سخنانش از ثبت نام متقاضیان در طرح حمایت از جوانی جمعیت سخن گفت وافزود: برای این طرح هیچ سقفی وجود نداشته اما اولویت واگذاری با خانواده هایی است که تعداد فرزندان بیشتر و فرم «ج» سبز دارند.