در چهار سال اجرای طرح نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ هکتار زمین نیازمندیم که بیش از ۷۰۰ هکتار زمین در روستا‌های گلستان برای اجرای این طرح شناسایی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: در چهار سال اجرای طرح نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ هکتار زمین نیازمندیم که بیش از ۷۰۰ هکتار زمین در روستا‌های گلستان برای اجرای این طرح شناسایی شده است.

سید محمد حسینی گفت: قرار است سالانه هفت هزار مسکن روستایی ساخته شود که در سال اول حدود ۱۰ هزار نفر شناسایی شده اند.
او گفت: نقشه‌های ساختمانی برای مسکن روستایی تهیه و با کمک بخشداران و دهیاران بخشی از پروانه‌های ساخت صادر و پرونده‌ها به بانک ارسال شده است.

  • منبع خبر : صداوسیما