صبحگاه مشترک نیروهای مسلح گنبدکاووس با حضور مسئولان شهرستان گنبدکاووس، امامان جمعه شیعه و سنی، نماینده مجلس شهرستان، فرماندار ویژه، فرماندهان نظامی شهرستان و روسای ادارات شهرستان برگزار شد.

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح گنبدکاووس با حضور مسئولان شهرستان گنبدکاووس، امامان جمعه شیعه و سنی، نماینده مجلس شهرستان، فرماندار ویژه، فرماندهان نظامی شهرستان و روسای ادارات شهرستان برگزار شد.

 

تصاویر صبحگاه مشترک نیروهای مسلح گنبدکاووس

تصاویر صبحگاه مشترک نیروهای مسلح گنبدکاووس

تصاویر صبحگاه مشترک نیروهای مسلح گنبدکاووس

تصاویر صبحگاه مشترک نیروهای مسلح گنبدکاووس

تصاویر صبحگاه مشترک نیروهای مسلح گنبدکاووس

تصاویر صبحگاه مشترک نیروهای مسلح گنبدکاووس

تصاویر صبحگاه مشترک نیروهای مسلح گنبدکاووس

تصاویر صبحگاه مشترک نیروهای مسلح گنبدکاووس

 

  • منبع خبر : پایگاه اخبار گنبد