سرپرست دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: تعرفه جدید باشگاه‌های ورزشی آماده و هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

سیروس احمدی اظهار کرد: مساله ساماندهی باشگاه‌ها در دوره مدیریت جدید این حوزه در دستور کار جدی قرار دارد.

وی بیان کرد: دستورالعمل رتبه‌بندی باشگاه‌ها نیز به همراه تعرفه‌های جدید ابلاغ خواهد شد که این مساله به جهت ساماندهی باشگاه‌ها است.

وی در خصوص نظارت بر باشگاه‌های ورزشی در سطح کشور گفت: در این دفتر کمیته بازرسی و نظارت فعال شده و نمایندگان استان‌ها نیز مشخص شده که با حضور در باشگاه‌ها به ویژه باشگاه‌های بدنسازی به زودی نظارت‌ها بیشتر خواهد شد

سرپرست دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: این کمیته با همکاری دستگاه‌های متولی در خصوص جمع‌آوری مکمل‌های ورزشی از باشگاه‌های بدنسازی اقدام خواهد کرد.

احمدی در خصوص سقف قراردادهای بازیکنان در باشگاه‌های مختلف ورزشی گفت: با توجه به رسالت و مسوولیت این دفتر به زودی در این حوزه نیز ورود و برنامه‌ریزی خواهیم داشت.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا