محمدرضا عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: با فعالیت سامانه بارشی از روز پنجشنبه از غرب تا شرق استان بارندگی مناسبی رخ داد و شرایط برای زراعت فراهم است.

محمدرضا عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: با فعالیت سامانه بارشی از روز پنجشنبه از غرب تا شرق استان بارندگی مناسبی رخ داد و شرایط برای زراعت فراهم است.

او افزود: کشاورزانی که هنوز اقدام به کشت نکرده اند در اولین فرصت به نزدیک‌ترین مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند و بذور اصلاح شده و کود‌های شیمیایی را برای کشت دریافت کنند.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان