همه فوتی‌ها در سدها، آب بندان ها، چاه‌های کشاورزی، آبگیر‌ها و استخر‌های طبیعی بوده است، بر ضرروت ایمن سازی محل‌های غیرمجاز شنا و آگاه سازی مردم از خطرات شنا در این محل ها، تاکید کرد.

علیرضا مقسم، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گلستان گفت: ابتدای امسال تا کنون از ۲۲مورد غرق شدگی در استان ۱۰نفر جان خود را از دست دادند.

مقسم افزود: پارسال هم ۱۹مورد غرق شدگی منجر به فوت در استان ثبت شد.

وی بیان اینکه؛ همه فوتی‌ها در سدها، آب بندان ها، چاه‌های کشاورزی، آبگیر‌ها و استخر‌های طبیعی بوده است، بر ضرروت ایمن سازی محل‌های غیرمجاز شنا و آگاه سازی مردم از خطرات شنا در این محل ها، تاکید کرد.

استان گلستان ۱۴سد مخزنی بزرگ، حدود ۵۸۰آب بندان و بیش از ۱۰۰کیلومتر ساحل دارد.

  • منبع خبر : صداوسیما