نرخ مصوب کرایه ناوگان درون شهری گنبدکاووس توسط سرپرست سازمان مدیر حمل و نقل شهرداری گنبدکاووس در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

نرخ مصوب کرایه ناوگان درون شهری گنبدکاووس توسط سرپرست سازمان مدیر حمل و نقل شهرداری گنبدکاووس در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

جداول نرخ به تفکیک تاکسی تلفنی ها و مسیر های دور و نزدیک و تاکسی های خطی و اتوبوس و مینی بوس در ذیل می آید

جدول نرخ تاکسی و مینی بوس داخل شهری گنبد منتشر شد

جدول نرخ تاکسی و مینی بوس داخل شهری گنبد منتشر شد

جدول نرخ تاکسی و مینی بوس داخل شهری گنبد منتشر شد

 

  • نویسنده : راضیه اونق