رئیس اداره ثبت احوال گنبدکاووس با اشاره به ثبت هزار و ۷۷۳ واقعه ازدواج در این شهرستان از اول امسال تاکنون گفت که از ازدواج‌های ثبت شده، ۷۸۱ فقره در مناطق شهری و ۹۹۲ مورد در روستاها بود.

جلیل گلدی امانزاده روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: تعداد ازدواج‌های ثبت شده نیمه نخست امسال گنبدکاووس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸۸ فقره بیشتر و آمار طلاق‌های ثبت شده در این شهرستان ۱۷ مورد کمتر از سال گذشته است.

وی اضافه کرد: میانگین سن ازدواج مرد در گنبدکاووس ۲۶.۴۶ سال است که این عدد برای زوج‌های شهری ۲۷.۳۱ و برای زوج‌های روستایی ۲۵.۹۰ بوده و از متوسط کشوری ۱.۴۶ سال پایین تر است.

امانزاده ادامه داد: همچنین میانگین سن خانم هنگام ازدواج در گنبدکاووس ۲۲.۲۴ سال بود که این عدد در مناطق شهری ۲۳.۷۸ سال و در مناطق روستایی ۲۱/۱۹ سال است.

به گفته وی، میانگین کشوری سن زوجه هنگام ازدواج ۲۳.۷۱ است

به گفته وی امسال ۳۸۶ مورد طلاق در این شهرستان ثبت شد که از این تعداد ۲۲۷ واقعه در شهر و ۱۰۹ فقره برای روستاها بود.

رییس اداره ثبت احوال گنبدکاووس درخصوص میانگین طول ازدواج در زمان طلاق زوج‌ها نیز بیان داشت: متوسط این موضوع در کشور ۱۰.۹ و در گنبدکاووس ۹ سال است.

امانزاده افزود: میانگین طول ازدواج زوج‌ها هنگام طلاق در مناطق شهری گنبدکاووس ۹.۶ سال و در روستاهای این شهرستان ۷.۳ سال بوده و به ترتیب ۱.۵ و ۱.۸ سال از متوسط کشوری کمتر است.