براثر خشکسالی و کاهش بارندگی مناسب اراضی شمال گنبدکاووس دچار خسارت شده و حدود ۴۰ هزار تن گندم با کیفیت در این منطقه از بین رفت.

رئیس اداره غله شهرستان گنبدکاووس گفت: براثر خشکسالی و کاهش بارندگی مناسب اراضی شمال گنبدکاووس دچار خسارت شده و حدود ۴۰ هزار تن گندم با کیفیت در این منطقه از بین رفت.

صالح ملبوسی: تعداد ۱۳ مرکز خرید گندم در شهرستان گنبدکاووس برای دریافت گندم کشاورزان فعال بوده و مجموع ظرفیت این مراکز حدود ۲۰۰ هزار تن است.

وی گفت: تاکنون بیش از ۷۵ هزار تن گندم از کشاورزان منطقه خریداری شده که نسبت به سال گذشته با حجم ۵۸ هزار تن حدود ۳۰ درصد افزایش دارد.

رئیس اداره غله شهرستان گنبدکاووس خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون وجه گندم دریافتی از کشاورزان پرداخت نشده و این امر سبب کاهش انگیزه کشاورزان در تحویل گندم آنها به مراکز دولتی خرید گندم شده است.

  • منبع خبر : فارس